Sídlo a kanceláře sdružení se nacházejí na adrese:

Institut pro správu dokumentů, z.s.
Thunovská 179/12
118 00 Praha 1

Registrace a identifikační číslo

Registrace občanského sdružení byla provedena dne 16. 12. 2010 pod č. j. VS/1-1/82 393/10-R. Po transformaci spolkového práva v souvislosti s novým Občanským zákoníkem je spolek zapsán ve spolkovém registru vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 22258.

IČ 228 44 163, DIČ CZ228 44 163.

Bankovní spojení

  • Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 5993674001/5500.

Telefoní spojení

  • Tel: +420 222 559 569

Mailové kontakty:

  • Dotazy a připomínky je možné posílat na mailovou adresu info@ipsd.cz.
  • Přihlášky, komentáře a další komunikaci k seminářům a vzdělávacím akcím zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz.