Institut pro správu dokumentů, z.s., jakožto vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra České republiky vydává tento „Seznam kvalifikovaných auditorů“, tj. osob, které úspěšně absolvovaly vzdělávací program průběžného vzdělávání „Manažer dokumentů: Interní auditor“ akreditovaný Ministerstvem vnitra (číslo akreditace vzdělávacího programu AK/PV-1293/2012) a jsou tak odborně způsobilé provádět kontrolu (audit) správy dokumentů a spisové služby v organizacích veřejné správy v souladu s definovanými auditními standardy.

Seznam kvalifikovaných auditorů

Auditor

Společnost

Kontakt

Tomáš Bezouška Institut pro správu dokumentů, z.s. www
Milan Štefl YOGEN s.r.o. www
Lucie Temrová YOGEN s.r.o. www
Jan Šmíd YOGEN s.r.o. www
Josef Šustr YOGEN s.r.o. www
Radovan Buroň INFACILITY, s.r.o. www
Liana Mrázková INFACILITY, s.r.o. www
Roman Csirik Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. www
Miroslav Sedláček Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. www
Jiří Johanis TAYLLOR & COX s.r.o. www
Alexej Bátor TAYLLOR & COX s.r.o. www
David Billouz TAYLLOR & COX s.r.o. www
Marek Dědič TAYLLOR & COX s.r.o. www
Václav Duda Cetag, s.r.o. www
Michal Pekarčík CORE SYSTEMS s.r.o. www
Jakub Lukas CORE SYSTEMS s.r.o. www
Jiří Beran PIXMAN s.r.o. www
Michal Dzmuran PIXMAN s.r.o. www
Lenka Rájková Orange house s.r.o. www
Tomáš Peterka solit project s.r.o. www
Martina Macek email
Stanislav Fiala email