Zdravotnická dokumentace nově

Již dříve jsme v novinkách zmínili, že došlo k rozsáhlé novele zákona 499/2004 Sb. a že probíhá práce na souvisejících podzákonných normách. Poněkud stranou našeho zájmu však současně proběhla novelizace právních předpisů srovnatelného významu, které upravují...