Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty

Seminář Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty je akreditovaný vzdělávací program pro úředníky a vedoucí úředníky, který poskytne svým účastníkům základní orientaci v problematice správy, evidence a označování utajovaných informací.

Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty

Akreditovaný vzdělávací program Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty poskytne svým absolventům základní přehled o normách národní legislativy, vztahujícím se k oblasti ochrany utajovaných informací. Účastníci získají základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti při práci s utajovanými dokumenty podle platné legislativy a podle konkrétních podmínek výkonu svého povolání, a také se seznámí s novými trendy ve správě utajovaných dokumentů.

Obsah vzdělávacího programu Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty

Vzdělávací program je složen se čtyř samostatných oblastí:

  1. Úvod do problematiky
  2. Druhy zajištění ochrany utajovaných informací při správě utajovaných dokumentů
  3. Vyznačování údajů a evidence utajované informace
  4. Praktické cvičení na cvičných utajovaných dokumentech a administrativních pomůckách
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?