Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument seznámí se základními principy efektivní správy dokumentů v souladu s aktuální legislativou (ČR a EU) s akcentem na problematiku tvorby, příjmu a uchování právně validních elektronických a analogových dokumentů a jejich předložení do skartačního řízení.

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument se zaměří na to, jaké nároky jsou kladeny na dokumenty jak v analogové, tak v digitální podobě z pohledu jejich důvěryhodnosti. Nedílnou součástí semináře budou také témata: datové formáty, konverze a verifikace dokumentů (e-podpis, e-pečeť, e-časové razítko), metadata, elektronická úložiště dat a digitální archivace. Nastíněna bude také problematika validní elektronické komunikace s externími subjekty (datové schránky, informační systémy orgánů veřejné moci, webové formuláře).

Obsah semináře Jak vytvořit a uchovat validní dokument

  • 9:00 – 9:30 – Prezence
  • 9:30 – 10:00 – Úvod do problematiky spisové služby a archivnictví (organizační a legislativní rámec – ČR a EU, správní přestupky dle zákona č. 499/2004 Sb.)
  • 10:00 – 11:00 – Podmínky příjmu, oběhu a vyřízení právně validního dokumentu
  • 11:00 – 11:15 – Občerstvení
  • 11:15 – 12:30 – Tvorba a uchování právně validního dokumentu
  • 12:30 – 13:00 – Dotazy/diskuze

 

Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Seminář Jak vytvořit a uchovat validní dokument

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?