Příprava na atestace spisových služeb a její dopady na původce

Atestace elektronických systémů spisové služby byly zavedeny do archivního zákona v loňském roce a jejich reálná podoba promítnutá do podmínek atestací, provozního řádu atestačního střediska nebo atestačních scénářů již akcentují, že je naplňování této povinnosti na spadnutí. Na tomto celodenním semináři získáte informace nezbytné pro řádnou přípravu veřejnoprávních původců na tuto klíčovou změnu.
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Příprava na atestace spisových služeb a její dopady na původce

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?