Seminář Jmenný rejstřík v teorii a praxi

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním legislativním ukotvením jmenného rejstříku ve spisové službě, a to jak v kontextu archivního zákona, tak z pohledu obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Seminář Jmenný rejstřík v teorii a praxi

Součástí kurzu Jmenný rejstřík v teorii a praxi je struktura povinných a volitelných metadat, hlavní principy práce se jmenným rejstříkem i klíčové požadavky na jeho implementaci do elektronického systému spisové služby a do dalších informačních systémů spravujících dokumenty.

Obsah kurzu Jmenný rejstřík v teorii a praxi

  • Legislativní ukotvení jmenného rejstříku
  • Způsob implementace jmenného rejstříku do essl a issd
  • Struktura metadat jmenného rejstříku
  • Integrace jmenného rejstříku na autoritativní zdroje dat
  • Práce se jmenným rejstříkem
  • Dotazy/diskuse
Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Seminář Jmenný rejstřík v teorii a praxi

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?