Ing. Robert Piffl

Robert Piffl

Člen IPSD, odborník na životní cyklus elektronických forem dokumentů s více než 20  lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.

Specialista s bohatou praxí:

  • absolvent ČVUT FEL – katedra kybernetiky,
  • od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím souvisejícími technologickými a legislativními aspekty,
  • v letech 2010 – 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci,
  • zástupce MF v projektu „Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení“,
  • člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů,
  • od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie,
  • člen poradního orgánu ministra vnitra – řídící skupiny eIDAS,
  • člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS,
  • člen „Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS,
  • v současné době působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby.

Kontakt: piffl(at)ipsd.cz