Naše sdružení uspořádalo dne 17. 2. 2014 seminář s názvem „SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI“. Setkání bylo zaměřeno na praktické řešení problematiky skartačního řízení. Presentace představila konkrétní kroky skartačního řízení zejména s ohledem na aktuální stav národního digitálního archivu..

Lektorem semináře byl ing. Stanislav Fiala, dlouholetý člen sdružení IRMS, metodik, lektor a spoluautor Slovníku základních pojmů v oblasti správy dokumentů. Velké poděkování patří též spoluprezentátorům z Národního archivu, pánům Mgr. Zbyškovi Stodůlkovi a Bc. Jiřímu Bernasovi za jejich nezištné a velice zajímavé příspěvky.

Níže přinášíme několik fotografií z průběhu semináře.