Institut pro správu dokumentů pro Vás připravuje následující semináře:

Datum, místo

Téma

Lektor

Cena

14.10. 2021 Autoklub Praha

Opletalova 29, Praha 1

Atestace elektronických systémů spisové služby

pozvánka: zde

Tomáš Bezouška

1 990 Kč
bez DPH

15.10. 2021 Autoklub Praha

Opletalova 29, Praha 1

Revize spisového řádu a interních norem

pozvánka: zde

Stanislav Fiala

1 990 Kč
bez DPH

27.10. 2021 Autoklub Praha

Opletalova 29, Praha 1

Chystané změny vyhlášky a Národního standardu

pozvánka: zde

Robert Piffl

1 990 Kč
bez DPH

10.11. 2021 Autoklub Praha

Opletalova 29, Praha 1

Chystané změny vyhlášky a Národního standardu

pozvánka: zde

Robert Piffl

1 990 Kč
bez DPH

24.11. 2021 Autoklub Praha

Opletalova 29, Praha 1

Chystané změny vyhlášky a Národního standardu

pozvánka: zde

Robert Piffl

1 990 Kč
bez DPH

25.11. 2021 Autoklub Praha

Opletalova 29, Praha 1

Nasazení nebo aktualizace eSSL

pozvánka: zde

Stanislav Fiala

1 990 Kč
bez DPH

Registrační formulář

Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla
Číslo objednávky objednavatele, pokud vyžaduje, aby se objevilo v daňovém dokladu
Mailová adresa slouží k potvrzení rezervace, zaslání organizačních informací a následné zaslání účetních dokladů
Telefon slouží ke kontaktování v případě organizačních změn nebo jiných nepředvídatelných okolností
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných kurzů, seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva maily měsíčně