Institut pro správu dokumentů pro Vás připravuje následující semináře:

Datum, místo, cena

Seminář

Lektor

Typ

Určeno pro

rok 2020 – 1. pololetí

16.4.2020, 10:00 hod.

ČR, 0,- Kč

Webinář-Bezpečná práce z domova

Kamil Rečičár

WEBINÁŘ

všechny, kdo se chtějí chtějí vzdělávat z domova

termín?

Autoklub Praha, 3000,- Kč, 0% DPH

Akreditovaný kurz-Základní pravidla pro práci s dokumenty (6 hodin)

Stanislav Fiala

akreditovaný kurz

metodiky spisové služby, pracovníky spisovny, odborné referenty

termín?

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Dopady komplexních změn právních předpisů na spisové služby a samostatné evidence dokumentů u veřejnoprávních původců

Robert Piffl

seminář

odborné referenty, vedoucí pracovníky, metodiky spisové služby

termín?

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Hybridní pošta a automatizovaná autorizovaná konverze

Jan Frk

seminář

odborné referenty, vedoucí pracovníky, metodiky spisové služby

termín?

Autoklub Praha, 3000,- Kč, 0% DPH

Akreditovaný kurz-Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty (6 hodin)

Petr Fík

akreditovaný kurz

bezpečnostní ředitele, referenty, pracovníky administrativy, podnikatele

termín?

Autoklub Praha, 3000,- Kč, 0% DPH

Akreditovaný kurz-Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě (6 hodin)

Martina Macek

akreditovaný kurz

pracovníky státní správy a samosprávy

termín?

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Dopady komplexních změn právních předpisů na spisové služby a samostatné evidence dokumentů u veřejnoprávních původců

Robert Piffl

seminář

odborné referenty, vedoucí pracovníky, metodiky spisové služby

termín?

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Příprava dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení

Stanislav Fiala

seminář

metodiky spisové služby, pracovníky spisovny, odborné referenty

termín?

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Právní důsledky pochybení v oblasti spisové služby

Tomáš Bezouška

seminář

odborné referenty, vedoucí pracovníky, interní auditory

termín?

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Elektronická identifikace a její dopady na vedení spisových služeb a samostatných evidencí dokumentů

Robert Piffl

seminář

odborné referenty, vedoucí pracovníky, metodiky spisové služby

termín?

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Datové schránky z pohledu veřejné správy i komerce

Jan Frk

seminář

odborné referenty, vedoucí pracovníky, metodiky spisové služby

termín?

Autoklub Praha, 3000,- Kč, 0% DPH

Akreditovaný kurz – Vyhotovování a evidence utajovaných dokumentů

Petr Fík

akreditovaný kurz

bezpečnostní ředitele, referenty, pracovníky administrativy, podnikatele

rok 2020 – 2. pololetí

16.9.2020

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Změny v národním standardu(nejen) pro elektronické systémy spisové služby

Jan Frk

seminář

odborné referenty, vedoucí pracovníky, metodiky spisové služby

23.9.2020

Autoklub Praha, 3000,- Kč, 0% DPH

Akreditovaný kurz – Metodika správy utajovaných dokumentů (6 hodin)

Petr Fík

akreditovaný kurz

bezpečnostní ředitele, referenty, pracovníky administrativy, podnikatele

14.10.2020

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Časté chyby při výkonu spisové služby, náměty úprav spisového řádu

Stanislav Fiala

seminář

metodiky spisové služby, pracovníky spisovny, odborné referenty 

21.10.2020

Autoklub Praha, 3000,- Kč, 0% DPH

Akreditovaný kurz – Kontrola výkonu spisové služby (6 hodin)

Tomáš Bezouška

akreditovaný kurz

odborné referenty, vedoucí pracovníky, interní auditory

4.11.2020

Autoklub Praha, 3000,- Kč, 0% DPH

Akreditovaný kurz – Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě (6 hodin)

Martina Macek

akreditovaný kurz

pracovníky státní správy a samosprávy

11.11.2020 

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Revize spisového řádu

Stanislav Fiala

seminář

metodiky spisové služby, pracovníky spisovny, odborné referenty

25.11.2020

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Podmínky přístupu k utajovaným informacím stupně utajení VYHRAZENÉ

Petr Fík

seminář

 bezpečnostní ředitele, referenty, pracovníky administrativy, podnikatele

2.12.2020

Autoklub Praha, 1490,- Kč bez DPH

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Jan Frk

seminář

odborné referenty, vedoucí pracovníky, metodiky spisové služby

Registrace na seminář


Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla
Číslo objednávky objednavatele, pokud vyžaduje, aby se objevilo v daňovém dokladu
Mailová adresa slouží k potvrzení rezervace, zaslání organizačních informací a následné zaslání účetních dokladů
Telefon slouží ke kontaktování v případě organizačních změn nebo jiných nepředvídatelných okolností
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Úředníci ÚSC u kurzů akreditovaných MV ČR uvádí ještě datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník, aby jim bylo vystaveno odpovídající Osvědčení.
Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných kurzů, seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva maily měsíčně