Termíny školení

Institut pro správu dokumentů chystá na první pololetí roku 2018 následující semináře:

 

Datum, místo konání a cena Název semináře Lektor Cílová skupina
22. 2. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Audit spisové služby a systémů pro správu dokumentů Tomáš Bezouška Interní auditoři, metodici spisové služby
7. 3. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Procesy spisové služby Tomáš Bezouška Metodici spisové služby
13. 3. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Doručování ve správním řízení Jan Frk Odborní referenti
21. 3. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Sběrný arch vedený pro utajované dokumenty, jeho založení, vedení a uzavření vč. praktického cvičení založení sběrného archu a evidence utajovaných dokumentů. Vše s komentářem, prakticky na cvičných dokumentech a připravených formulářích Petr Fík Pracovníci pracující s utajovanými dokumenty
4. 4. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
 Směrnice GDPR a dopady na ochranu osobních údajů při správě dokumentů Martina Macek Pracovníci odpovědní za ochranu osobních údajů
18. 4. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
 Spis obsahující utajované dokumenty, jeho založení, vedení a uzavření. Petr Fík Pracovníci pracující s utajovanými dokumenty
24. 4. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Elektronický podpis , pečeť , časové razítko – tvorba, vizualizace, ověření. Jan Frk Metodici a referenti spisové služby, vedoucí pracovníci
15. 5. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Legislativa spisové služby , související legislativa ČR a EU. Správa dokumentů pohledem ISO 15489 Stanislav Fiala Metodici a referenti spisové služby, pracovníci spisovny
23. 5. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Novinky pro rok 2018 vyplývající z eIDAS – elektronická identifikace osob Martina Macek Metodici a referenti spisové služby, pracovníci podatelny
6. 6. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
 Základní podmínky pro vedení administrativy utajovaných dokumentů u podnikatele vč. praktického cvičení evidence administrativní pomůcky, evidence utajovaného dokumentu, evidence v manipulační knize a další praktická cvičení na cvičných dokumentech a připravených formulářích Petr Fík Podnikatelé, bezpečnostní ředitelé, referenti a pracovníci administrativy pracující s utajovanými dokumenty

Registrace na seminář


Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
Telefon slouží ke kontaktování v případě organizačních změn nebo jiných nepředvídaných okolností.
Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.