Termíny školení 2018 — utajované

Institut pro správu dokumentů pro Vás připravuje pro oblast ochrany utajovaných informací na rok 2018 následující semináře:

Datum, místo konání a cena Název semináře Lektor Určeno pro
14. 2. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Předávání, přeprava utajovaného dokumentu, zásilka a přeprava kurýrem Petr Fík referenty, pracovníky spisovny
21. 3. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Sběrný arch vedený pro utajované dokumenty, jeho založení, vedení a uzavření Petr Fík referenty, pracovníky spisovny
21. 3. 2018
Autoclub Praha
490 Kč bez DPH
Praktické cvičení založení sběrného archu a evidence utajovaných dokumentů. Vše s komentářem, prakticky na cvičných dokumentech a připravených formulářích Petr Fík Účastníky dopoledního semináře. Cena dopoledního semináře i praktického cvičení činí 1980 Kč
18. 4. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
 Spis obsahující utajované dokumenty, jeho založení, vedení a uzavření. Petr Fík  referenty, pracovníky spisovny
6. 6. 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
 Základní podmínky pro vedení administrativy utajovaných dokumentů u podnikatele Petr Fík podnikatele, bezpečnostní ředitele, referenty, pracovníky administrativy
6. 6. 2018
Autoclub Praha
490 Kč bez DPH
Praktické cvičení evidence administrativní pomůcky, evidence utajovaného dokumentu, evidence v manipulační knize a další praktická cvičení na cvičných dokumentech a připravených formulářích Petr Fík Účastníky dopoledního semináře. Cena dopoledního semináře i praktického cvičení činí 1980 Kč
září 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Jednací protokol. Jeho zavedení, pravidla evidence a příklady z praxe
Petr Fík pracovníky spisovny
říjen 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
 Vyhotovování jednoduchých a složizých utajovaných dokumentů dle platné legislativy Petr Fík  pracovníky spisovny
listopad 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
 Roční školení ochrany utajovaných informací s testem a certifikátem IPSD Petr Fík pracující s utajovanými dokumenty
prosinec 2018
Autoclub Praha
1490 Kč bez DPH
Minimalistický přístup podnikatelů k administrativní bezpečnosti Petr Fík Podnikatele, bezpečnostní ředitele, referenty, pracovníky administrativy

Registrace na seminář


Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
Mailová adresa slouží k potvrzení rezervace, zasílání organizačních informací a následné zaslání účetních dokladů.
Telefon slouží ke kontaktování v případě organizačních změn nebo jiných nepředvídaných okolností.
Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných kurzů, seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.