Název kurzu Kontrola spisové služby
Číslo akreditace AK/PV-405/2019 úředník

AK/VE-260/2019 vedoucí úředník

Základní obsah a cíle kurzu Absolventi vzdělávacího programu získají základní přehled o normách národní legislativy vztahující se k oblasti spisové služby a správy dokumentů a osvojí si znalosti a dovednosti nezbytné pro zajištění činnosti kontroly výkonu spisové služby, případně kontroly funkce, nastavení a provozu elektronických systémů spisové služby, a/nebo informačních systémů spravujících dokumenty. Získají základní teoretické znalosti z oblasti principů spisové služby a správy dokumentů, dopadů problematiky správy dokumentů do správního rozhodování a dalších oblastí zásadních pro fungování veřejné správy. Současně získají přehled o metodách kontroly výkonu spisové služby včetně ověření správného nasazení a využívání evidenčních pomůcek jak v analogové, tak především digitální podobě a dalších nástrojů souvisejících s výkonem spisové služby a správy dokumentů.
Vzdělávací plán Úvod do problematiky
Základní principy a pravidla spisové služby
Evidenční pomůcky v elektronické podobě
Kontrola výkonu spisové služby
Cílová skupina Úředníci dle § 2 odst. 4 — 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří jsou pověřeni prováděním řídící kontroly, interního auditu nebo veřejnosprávní kontroly výkonu spisové služby nebo funkce nastavení a provozu elektronických systémů spisové služby, případně informačních systémů spravujících dokumenty.
Délka kurzu 6 vyučovacích hodin
Lektoři Bc. Tomáš Bezouška, CISA
Ing. Stanislav Fiala
Certifikát Účastník kurzu obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu “