Akreditace Ministerstva vnitra

Usilujeme o univerzální uplatnění vzdělávacího modelu vyvinutého Institutem, a proto požádal náš spolek v létě 2012 o akreditaci jednotlivých modulů odbor veřejné správy Ministerstva vnitra, respektive jeho akreditační pracoviště v rámci Institutu pro veřejnou správu Praha. Po posouzení akreditační komisí byly předložené podklady akceptovány a Institut pro správu dokumentů, z.s., získal akreditaci vzdělávací instituce s číslem akreditace AK/I-56/2012.

Současně bylo akreditováno prvních devět vzdělávacích modulů, a to jak ve verzi vzdělávání pro úředníky, tak pro vedoucí úředníky:

  • M01 – Správa dokumentů: Úvod do problematiky (rozhodnutí)
  • M11 – Manažer dokumentů: Základy (rozhodnutí)
  • M21 – Specialista: Politika správy dokumentů (rozhodnutí)
  • M22 – Specialista: Systémy správy dokumentů (rozhodnutí)
  • M23 – Specialista: Procesy správy dokumentů (rozhodnutí)
  • M24 – Specialista: Audit správy dokumentů (rozhodnutí)
  • M25 – Specialista: Komerční spisovna (rozhodnutí)
  • M31 – Manažer dokumentů: Konsultant (rozhodnutí)
  • M32 – Manažer dokumentů: Interní auditor (rozhodnutí)