Usilujeme o univerzální uplatnění vzdělávacího modelu vyvinutého Institutem, a proto požádal náš spolek v létě 2018 o akreditaci nové koncepce akreditovaných vzdělávacích programů odbor veřejné správy Ministerstva vnitra. Po posouzení akreditační komisí byly předložené podklady akceptovány a Institut pro správu dokumentů, z.s., získal akreditaci vzdělávací instituce s číslem akreditace AK/I-33/2018.

Současně bylo akreditováno prvních devět vzdělávacích modulů, a to jak ve verzi vzdělávání pro úředníky, tak pro vedoucí úředníky:

  • Základní pravidla pro práci s dokumenty
  • Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě
  • Kontrola spisové služby
  • Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty
  • Metodika správy utajovaných dokumentů
  • Vyhotovování a evidence utajovaných dokumentů

Podrobnější popis vzdělávacích programů naleznete zde.