Seminář Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko (2.12.2020)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na problematiku elektronických ověřovacích prvků v kontextu odborné péče o elektronické dokumenty. Tématem budou zejména rozdíly mezi typy elektronických podpisů se zaměřením na kvalifikovaný podpis,

Seminář Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko (26.2.2020)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na problematiku elektronických ověřovacích prvků v kontextu odborné péče o elektronické dokumenty. Tématem bude správný úřední postup při detekci, kontrole, vyhodnocení a následné dlouhodobé zachování právní