Ing. Martina Macek

Certifikovaná lektorka spisové služby (certifikát IPSD), odbornice v oblasti dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě, elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů. Přednáší na Ústavu aplikované informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem z oblasti správy dokumentů a archivnictví.

Členka odborného sdružení IPSD, členka celé řady odborných pracovních skupin.