Certifikovaná lektorka spisové služby (certifikát IPSD), odbornice v oblasti ochrany osobních údajů, dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě, elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů. Externě přednáší na Ústavu aplikované informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem z oblasti správy dokumentů a archivnictví.

Spoluautorka českých překladů:

  • ISO/FDIS 15489-1:2016 Informace a dokumentace – Správa dokumentů
  • ISO/FDIS 30300 Systémy správy dokumentů – Základní informace a pojmy

Členka odborného sdružení IPSD, členka celé řady odborných pracovních skupin.