Jednou z hlavních oblastí činnosti spolku IRMS je rozvoj metodik, přičemž za základní dokumetn na poli metodiky správy dokumentů a spisové služby je považována australská norma AS4390 – Australian Records Management Standard, která byla později přejata nejprve do národních norem Velké Británie jako BS 15489 Information and documentation – Records Management a následně i do mezinárodního systému norem jako ISO 15489.

Protože tato norma dosud nebyla harmonizována se systémem ČSN, získalo naše sdružení licenci od British Standards Institution, na jejímž základě provedlo překlad normy ISO 15489 do českého jazyka a současně získalo souhlas k její distribuci.

Dvojjazyčnou  česko-anglickou verzi normy je možné zakoupit u našeho spolku, a to za následující ceny (ceny jsou dle licenční smlouvy odvozeny od cen BSI za britskou verzi standardu, která je s ISO normou textově identická):

 • BS ISO 154189-1:2001 Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 1: Všeobecná část
  • Běžná cena 3 950 Kč
  • Cena pro členy IRMS 2 950 Kč
 • PD ISO/TR 15489-2:2001 Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 2: Návod k použití
  • Běžná cena 5 250 Kč
  • Cena pro členy IRMS 3 900 Kč
 • Komplet obou částí normy BS ISO 15489
  • Běžná cena 8 950 Kč
  • Cena pro členy IRMS 6 700 Kč
V případě zájmu nás, prosím, kontaktuje na mailu info@irms.cz.
V současné době pracovní skupina spolku Předklady připravuje také překlad norem řady ISO 30300 Information and Documentation – Management Systems for Records, a rádi bychom připravili i překlad normy ISO/TR 18128 Information and Documentation – Risk Assessment for Records Processes and Systems