Seminář Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU (ZRUŠENO)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci s odbornými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na otázky jak a proč správně pracovat s elektronickými dokumenty, elektronickou identitou a dalšími nástroji e-governmentu.

Na semináři získáte ucelený přehled o stavu legislativy e-governmentu v EU, jeho vývoji a očekáváních. Dozvíte se, co jsou elektronické dokumenty a metadata, jaké jsou jejich hlavní přínosy a potenciál. Získáte představu o ideálu elektronického úřadování za využití prostředků e-identity, o životním cyklu e-dokumentu a potřebách dlouhodobého ukládání v systémech veřejné správy a základních registrech. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

Seminářem bude provázet Ing. Robert Piffl, člen IPSD, odborník na životní cyklus elektronických forem dokumentů s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.

Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
Mailová adresa slouží k potvrzení rezervace, zasílání organizačních informací a následné zaslání účetních dokladů.
Telefon slouží ke kontaktování v případě organizačních změn nebo jiných nepředvídaných okolností.
Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných kurzů, seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

Seminář Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU (ZRUŠENO)
Štítky: