Seminář Shoda s NSESS a ověření správnosti postupů spisové služby

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na problematiku kontroly náležitostí výkonu spisové služby a ověření shody elektronických systémů spisové služby a systémů spravujících dokumenty s Národním...

Seminář Novinky legislativy a metodika spisové služby

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na novinky legislativy a dopady na metodiku vedení spisové služby. Na semináři získáte ucelený přehled o metodice výkonu spisové služby se zdůrazněním aktuálních a...