Školení a metodika k Registru smluv

Autor: Tomáš Bezouška

Datum 27.10.2016

Spolek Information and Records Management Society – Czech Republic Group se věnuje ve své metodické činnosti nejen tématům zaměřeným čistě na spisovou službu jako takovou, ale i tématům s touto problematikou souvisejícím, či na ni bezprostředně navazujícím. jedním je téma zveřejňování smluv a dalších dokumentů v souvislosti se zákonem č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

Pracovní skupina spolku zaměřená na metodickou práci vytvořila Metodický návod k Registru smluv, který je v současné době v připomínkovém řízení v rámci Pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro standardizaci procesů správy dokumentů a informací, kterou společně s Ministerstvem vnitra České republiky založilo a vede IRMS. Současně byl vytvořen vzdělávací program, který bude po schválení metodiky předložen k akreditaci Ministerstvu vnitra podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

V úterý 25. října také již proběhl pilotní seminář vzdělávacího programu a ten tak má své první úspěšné absolventy, kterým tímto gratulujeme a děkujeme za důvěru, kterou nás poctili jakožto účastníci pilotního kurzu. Další kurzy tohoto programu budou vyhlášeny po úspěšném získání akreditace.

Mohlo by Vás také zajímat

Konference CNZ 2022

Konference CNZ 2022

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci s optimistickým názvem „Kdy se nám zhroutí systémy pro správu elektronických dokumentů? (Konference CNZ...