Školení a metodika k Registru smluv

Spolek Information and Records Management Society – Czech Republic Group se věnuje ve své metodické činnosti nejen tématům zaměřeným čistě na spisovou službu jako takovou, ale i tématům s touto problematikou souvisejícím, či na ni bezprostředně navazujícím....

Novela archivního zákona

Dne 19. září 2016 vstoupil v platnost zákon č. 298/2016 Sb., který uvádí do souladu celou řadu zákonů s nařízením eIDAS a jeho implementací do českého právního řádu, zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Část čtyřicátá...

Seminář Skartační řízení v praxi

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „Skartační řízení v praxi“, který naše sdružení pořádá dne 6. prosince 2016 od 9:00 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na problematiku správného...

Semináře eIDAS

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „Nařízení eIDAS kontra Spisová služba“, který naše sdružení pořádá ve dnech 25. října 2016 od 13:00 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze a 4. listopadu 2016 od 9:30 v...