MV a NAČR ke spisové službě

Dne 10. listopadu 2015 se v přednáškovém sále Národního archivu uskutečnilo na pozvání náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví Petra Mlsny setkání vedoucích pracovníků všech ministerstev k problematice výkonu spisové služby v elektronické...

Setkání členů a příznivců IRMS

Ve středu 20. 1. 2016 se uskuteční setkání členů a příznivců IRMS. Jedná se o neformální akci, na které bychom rádi shrnuli činnost IRMS v České republice za právě skončený rok 2015 a nastínili plány a představy pro nadcházející období. IRMS a jeho členové pracují na...