Spolupráce s ICT Unií

Autor: Tomáš Bezouška

Datum 31.01.2014

Organizací, které se stejně jako naše odborná společnost věnují problematice správy dokumentů a spisové služby nebo některým jejím aspektům, působí v České republice hned několik. Mezi aktivnější z nich patří respektované občanské sdružení s dlouhou a úspěšnou historií – ICT Unie. Ta na konci loňského roku obnovila činnost své pracovní skupiny “Archivnictví”, do jejíž činnosti spadá i problematika živých dokumentů.

Tuto novou aktivitu zástupci IRMS se zájmem sledovali a po novém roce jsme se do ní i aktivně zapojili a začali se jako hosté účastnit jednání pracovní skupiny. Stěžejním cílem pracovní skupiny je snaha připravit poziční dokument obsahující tyto oblasti:

  1. definice důvěryhodného elektronického dokumentu
  2. sjednocující základní pravidla pro správu a dlouhodobé ukládání dokumentů, použitelná jak pro veřejnou, tak i pro komerční sféru
  3. definice formátu „důkazního materiálu” důvěryhodného elektronického dokumentu.

V současné době je připraven dokument s názvem “Důvěryhodný digitální dokument – Stanovisko ICT UNIE k problematice právně validního dokumentu“, zpracovávající první z vytyčených oblasti. Dokument je postoupen k veřejnému připomínkování, do nějž bylo zapojeno také IRMS. Členové, kteří by měli zájem se na připomínkování podílet, mohou kontaktovat presidenta sdružení pro další instrukce.

Mohlo by Vás také zajímat

Konference CNZ 2022

Konference CNZ 2022

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci s optimistickým názvem „Kdy se nám zhroutí systémy pro správu elektronických dokumentů? (Konference CNZ...