Konverze a převod dokumentů

POZVÁNKA NA WORKSHOP KONVERZE, PŘEVOD A ZMĚNA DATOVÉHO FORMÁTU – UŽITÍ, VÝZNAM A PŘÍNOS V průběhu roku 2012 vešla v platnost celá řada nových právních norem, upravujících výkon spisové služby a některé technické aspekty práce s dokumenty. Zejména jde o novelu zákona...

Valná hromada IRMS

Rok 2012 byl plný aktivit a občanské sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group v něm dokázalo zrealizovat celou řadu cílů, které si na jeho začátku předsevzalo, nebo ke kterým dospělo v průběhu roku na základě vlastní činnosti i...

Školení správy dokumentů

Jak se již stalo dobrým zvykem, upozorňujeme na těchto stránkách na zajímavá školení, semináře a workshopy s problematikou správy dokumentů a informací a spisové služby. Další z takových akcí je seminář „Spisová služba a archivní legislativa, uchovávání a...

Školení spisové služby

Informace o novelizaci právní úpravy problematiky spisové služby již bez pochyby není žádnou novinkou. Přesto se v praxi stále přesvědčujeme, že nové či pozměněné povinnosti, které na úřady a organizace státní a veřejné správy uvrhla novela zákona 499/2004 Sb., o...