Seminář o spisové službě

Informace o novelizaci právní úpravy problematiky spisové služby již bez pochyby není žádnou novinkou. Přesto se v praxi stále přesvědčujeme, že nové či pozměněné povinnosti, které na úřady a organizace státní a veřejné správy uvrhla novela zákona 499/2004 Sb., o...

Akreditace vzdělávání u MV ČR

Jedním z hlavních cílů sdružení IRMS je vytváření předpokladů pro systematické a kvalitní vzdělávání všech úrovní veřejnosti, specialistů a odborníků v oblasti správy dokumentů, informací a spisové služby. Za tímto účelem vytvořila pracovní skupina Vzdělávání pod...

IRMS Výběr vol. 01

Jedním z cílů našeho sdružení je přinášet našim členům, ale i ostatním, kdo se zajímají o oblast správy dokumentů a informací, co nejvíce informací a podnětů z této oblasti. Proto se snažíme mimo jiné sledovat, co za nové zprávy a materiály se v této oblasti objevuje....