Slovník pojmů

Slovník základních pojmů z oboru správy dokumentů podle ISO 15 489 – Správa dokumentů (Records Management) a jejich výklad v kontextu českého právního prostředí vznikal v průběhu let 2011 a 2012. Na jeho počátku byla snaha o kvalitní překlad mezinárodní normy ISO...

Presentace z D&D 2012

Dnes proběhla konference Data a Dokumenty 2012 a za IRMS přednesl Tomáš Bezouška presentaci s názvem Records Management. Records Manager. Presentační podklady jsou jako obvykle k dispozici na profilu IRMS CRG na portálu slideshare.net.

Data & Dokumenty 2012

President IRMS Tomáš Bezouška vystoupí s přednáškou nazvanou „Records Management. Records Manager.“ na konferenci DATA & DOKUMENTY 2012. Konference proběhne tento čtvrtek, tj. 21. 6. 2012 od 9.00 v pražském hotelu Diplomat. Anotace konference praví:...

Data & Dokumenty 2012

President IRMS Tomáš Bezouška vystoupí s přednáškou nazvanou „Records Management. Records Manager.“ na konferenci DATA & DOKUMENTY 2012. Konference proběhne tento čtvrtek, tj. 21. 6. 2012 od 9.00 v pražském hotelu Diplomat. Anotace konference praví:...

Zdravotnická dokumentace nově

Již dříve jsme v novinkách zmínili, že došlo k rozsáhlé novele zákona 499/2004 Sb. a že probíhá práce na souvisejících podzákonných normách. Poněkud stranou našeho zájmu však současně proběhla novelizace právních předpisů srovnatelného významu, které upravují...