Novela zákona 499/2004 Sb.

Ve středu 25. dubna 2012 projednal Senát Parlamentu České republiky na své 21. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém...

Novela zákona v senátu

Jak jsme již informovali dříve, Parlament projednává novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V rámci tohoto projednání již novela prošla Poslaneckou sněmovnou, která k jejímu návrhu učinila několik pozměňovacích návrhů, z nichž většina nemění...

GORDIC prvním držitelem CDV

Společnost GORDIC spol. s r. o., producent spisové služby GINIS jako první společnost na Českém trhu prošel úspěšně procesem certifikace implementační metodiky spisové služby. Tato metodika splnila všechny požadavky, které jsou v rámci certifikace ověřovány, a vytváří...